TIDIGARE PROJEKT

 

Som lärarvikarie på två skolor i Indien och för bla. tuffa klasser i Göteborg bedrev Jonathan Krite bla. praktiska hållbar-utvecklingslektioner genom dynamiska projektgrupper. Detta har inneburit att hållbar utvecklingsfaktorerna implementerats i elevernas dagliga tillvaro. Vilket inneburit att:

 

- ekonomisk faktor omvandlats till elevens energinivå (mat, sömn osv),

- sociala faktorn till elevens sociala dynamik/medvetenhet/kompetens med andra elever,

- ekologiska faktorn till klassrums atmosfären/tillståndet.

 

Syftet med denna hållbar utvecklingsmentalitet implementerat på elevens dagliga nivå var därmed att visa eleven att det som händer i "vårt samhälle" kan härledas tillbaka till en annan orsak. Dvs. om eleven inte sover/äter blir kompetensnivån till övriga elever lidande vilket leder till en försämrad klassrumsatmosfär. Eleverna blir/blev därmed duktiga på att se hur deras beteende påverkar deras samhälle, istället för att bli experter på dåliga bortförklaringar.

 

Jonathan med elever från "geografi-tempo-undervisning" - Sophie School Indien april 2004.

KosmosLive

- 3 frågor/

- Mitt tips...

* KosmosLive.se projektet - Intervjuer inspelade

i Indien och Strömstad 2004:

75 st. kända och okända i Sverige och Indien

svarar på ”3 Frågor”

- Varför är vi här,

- vart är vi på väg och

- vad är mest viktigt just nu..?

 

 

KosmosLive - Öppna showen.…

*”KosmosLive - Öppna Showen” producerades/sändes på Öppna Kanalen Göteborg under vinter 2006. I 1:a (av 3) programmet var temat "Jobb" och då intervjuades/gäst Göran Johansson som berättade bl.a. om sin miljöbil. I varje program fanns också jättefina miljötips från elever från en 6:e klass i Partille. Övriga program var temana: Språk och Nöje i Göteborg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KosmosLive - One Love galan / Forward Aid

stödinsamling för HIV-drabbade barn i Sydafrika

Augusti 2004 / Restaurang Trädgårn

 

Ted Åström gestaltade sin karaktär "Olyckan", Peter Siepen gästade scenen, Travellers in Time sjöng/spelade och Peter Wahlbeck drog en vits om en färgad prostituerad...

"Livets bog" - en andlig vetenskap som nu är analyserbar genom diverse sökfunktioner och tillgängligt på internet...

Hela processen med detta projekt pågick under ca. 2 års tid. Hemsidan Livetsbog.com har besökts och sökfunktionerna har använts flitigt sedan publiceringen i maj 2003.

Copyright © All Rights Reserved